Lesson 1 – Strúchtúr agus Leagan amach an Cúrsa Gaeilge: Lesson Overview

Course Overview

Welcome to our Leaving Certificate Irish Course with Léan Breathnach.

This course is suitable for both Higher and Ordinary level candidates.

Course Content

 

 • Strúchtúr agus Leagan amach an Cúrsa Gaeilge
 • Intreoir go dtí an Cúrsa Filíochta = An introduction to the Poetry Course
 • Géibheann  (poetry)
 • Colscaradh  (poetry)
 • An tEarrach Thiar  (poetry)
 • Mo Ghrása Idir Lúibíní (poetry)
 • An Spailpín Fánach (poetry)
 • Hurlamabac (prose)
 • Cáca Milis agus Teinící Scannaníochta (prose)
 • Oisín i dTír na nÓg (prose)
 • Dís (prose)
 • An Gnáthrud (prose)
 • Na Sraith Pictúir
 • Mé féin / Mo Chlann / Mo chairde
 • Mo cheantar / Mo theach / An Deireadh Seachtaine
 • Mo Scoil
 • Caiteamh Aimseartha agus an Deireadh Seachtaine
 • Saol na hOllscoile agus an Todchaí
 • Laethannta Saoire / an Taisteal agus an Ghaeltacht
 • An Cluaisthusicint (The listening exam)
 • An Léamhthuiscint (Reading comprehension)
 • A thig na tit orm – Litríocht breise
 • Saol daoine óga (Ceapdadóireacht)
 • Post Páirtaimseartha

Enrolment Now Open

Get Access to this Course

View Membership Plans

Related Subjects