Lesson 1 – Strúchtúr agus Leagan amach an Cúrsa Gaeilge: Lesson Overview

Course Overview

Welcome to our new Leaving Certificate Irish course. This course is suitable for both Higher and Ordinary level candidates. Lessons will be released in this course on a weekly basis.

 

Course Content

 

 • Strúchtúr agus Leagan amach an Cúrsa Gaeilge
 • Intreoir go dtí an Cúrsa Filíochta = An introduction to the Poetry Course
 • Géibheann  (poetry)
 • Colscaradh  (poetry)
 • An tEarrach Thiar  (poetry)
 • Mo Ghrása Idir Lúibíní (poetry)
 • An Spailpín Fánach (poetry)
 • Hurlamabac (prose)
 • Cáca Milis agus Teinící Scannaníochta (prose)
 • Oisín i dTír na nÓg (prose)
 • Dís (prose)
 • An Gnáthrud (prose)
 • Na Sraith Pictúir
 • Mé féin / Mo Chlann / Mo chairde
 • Mo cheantar / Mo theach / An Deireadh Seachtaine
 • Mo Scoil
 • Caiteamh Aimseartha agus an Deireadh Seachtaine
 • Saol na hOllscoile agus an Todchaí
 • Laethannta Saoire / an Taisteal agus an Ghaeltacht
 • An Cluaisthusicint (The listening exam)
 • An Léamhthuiscint (Reading comprehension)
 • A thig na tit orm – Litríocht breise
 • Saol daoine óga (Ceapdadóireacht)
 • Post Páirtaimseartha

 

Get Access to this Course

View Membership Plans

Related Subjects